διαδικασία επιβεβαίωσης του δικαιώματος απαλλαγής

espa