Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 (ημερομηνίες ανά περίπτωση), από πυρόπληκτες επιχειρήσεις (πυρκαγιές Ιουλίου 2023)

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 (ημερομηνίες ανά περίπτωση), από πυρόπληκτες επιχειρήσεις (πυρκαγιές Ιουλίου 2023)

ΗΜΕΡΑ

Αυγ 11 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm
espa