Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τη 1η φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» (παραστατικά επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση περιόδου από 1.1.2022 έως και 30.6.2022)

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τη 1η φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» (παραστατικά επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση περιόδου από 1.1.2022 έως και 30.6.2022)

ΗΜΕΡΑ

Μαρ 13 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm
espa