Προσαρμογή καταστατικών Ν.Ε.Π.Α. με βάση τις διατάξεις του μέρους Β’ του ν.4926/2022

Προσαρμογή καταστατικών Ν.Ε.Π.Α. με βάση τις διατάξεις του μέρους Β’ του ν.4926/2022

ΗΜΕΡΑ

Δεκ 31 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 am - 6:00 pm
espa