Προμήθεια μηχανημάτων POS και δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7115/18.12.2023)

Προμήθεια μηχανημάτων POS και δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7115/18.12.2023)

ΗΜΕΡΑ

Ιαν 01 2024
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!
espa