Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Φεβρουαρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Φεβρουαρίου

ΗΜΕΡΑ

Μαρ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm
espa