Ατομικές, Ομόρρυθμες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.)

espa